CE FACE FUNDAȚIA PENTRU BRASOV - Fundația Monumentelor Istorice Brașov

Du-te la conținut
DESPRE NOI
Fundația Monumentelor Istorice Brașov (FMI Brașov) este organizație neguvernamentală, având ca fondator unic Consiliul Local al Municipiului Brașov și ca obiect de activitate protecția monumentelor istorice aflate în domeniul public și privat al Municipiului Brașov.
Fundația  a fost înfiinţată în baza Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații,  prin Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2020.

REABILITAREA ANVELOPELOR CLĂDIRILOR

ÎNTÂLNIRI CU PROPRIETARII
Proprietarii  care doresc să reabiliteze anvelopa clădirii pot contacta FMI Brașov prin telefon sau e-mail la datele de contact aici
Echipa fundației se va întâlni cu proprietarii la imobilul care urmează să fie reabilitat, prezintă procedurile de urmat pentru realizarea intervenției, răspunde întrebărilor proprietarilor și pregătește împreună cu ei pașii următori pentru începerea intervenției.
În anul 2022 echipa fundației a participat la 36 întâlniri cu proprietarii.

PACHETUL INFO/MATERIALE
Fundația pune la dispoziția celor interesați un pachet de informații și materiale pentru reabilitarea anvelopelor clădirilor. Pachetul de informații/materiale poate fi predat în format fizic la întâlnirile cu proprietarii, trimis pe e-mail sau descărcat de pe site aici.

ASISTENȚĂ PENTRU INTERVENȚII
Proprietarilor care doresc să reabiliteze anvelopele clădirilor în care locuiesc, Fundația le oferă asistență tehnică pentru:
 • autorizarea intervențiilor
 • documente standard pentru execuția lucrărilor (contract de execuție și deviz lucrări)
 • pregătirea și înregistrarea dosarelor de finanțare a intervențiilor
 • monitorizarea lucrărilor de intervenție
 • raportarea deconturilor pe parcursul lucrărilor  
 • recepția lucrărilor de reabilitare a anvelopelor
          
ASISTENȚĂ PENTRU SOLICITAREA FINANȚĂRII
Fundația oferă asistență proprietarilor astfel:
 • prezintă propunerea de finanțare în Comisia de coordonare a Programului multianual de reabilitare a fațadelor
 • verifică dosarul de finanțare
 • urmărește procedura din Consiliul Local privind aprobarea finanțării
 • informează proprietarii privind încheierea contractelor de finanțare

MONITORIZAREA PERMANENTĂ A STĂRII CLĂDIRILOR DIN CENTRUL ISTORIC

Echipa FMI Brașov în colaborare cu Poliția Locală – Biroul disciplina în construcții monitorizează permanent starea anvelopelor clădirilor.
În anul 2022 a fost realizată monitorizarea pe teren a 625 clădiri din Centrul istoric Brașov.
Dacă se constată situații de neglijare a anvelopelor, vandalizări, distrugeri care reprezintă pericol pentru pietoni și/sau pentru clădire, Fundația anunță Primăria Brașov, care va notifica proprietarii clădirii să reabiliteze fațada. Notificarea este trimisă tuturor proprietarilor din clădire, care trebuie să realizeze intervenția în 12 luni de la primirea documentului

INTERVENȚII DE URGENȚĂ

În situațiile în care deteriorarea anvelopei clădirii produce risc de accidentare pentru cetățeni, (de exemplu, bucăți de zid sau tencuială, țigle și burlane cad pe spațiul public, pe trotuar, accesul în imobil, terase sau spații comerciale etc) contactați FMI Brașov aici, care anunță instituțiile responsabile pentru intervenția de urgență. Fundația colaborează cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență - SVSU din Primăria Brașov și cu RIAL SRL pentru punerea în siguranță a clădirilor.
În anul 2022 a fost pusă în siguranță temporar, fațada superioară (cornișa) imobilului din Piața Enescu nr. 10.

PROTEJAREA PATRIMONIULUI CONSTRUIT ÎN SPAȚIUL PUBLIC

Fundația inițiază sau susține inițiativele civice privind reabilitarea spațiilor publice, care includ clădiri de patrimoniu.
În anul 2022 FMI Brașov a propus reabilitarea a 3 spații publice:
 1. Strada Sforii (Documentație tehnică donată de Fundație) Valoare investiție: 580.000 lei
 2. Strada George Coșbuc – zona pietonală spre Bastionul Țesătorilor (documentație  DATC realizată în 2019) Valoare estimativă investiție: 360.000 lei
 3. Strada Alecu Russo : Valoare estimativă investiție: 520.000 lei
Toate cele trei spații publice au atât o valoare arhitecturală (sunt flancate de calcanele unor clădiri istorice), o valoare urbanistică (marchează zone pietonale în Centrul istoric și fac legătura între străzi principale), au atractivitate turistică (se află în centrul zonei de circulație turistică a cetății și leagă obiective principale ca Poarta Schei cu Bastionul Țesătorilor, pietonalul Hirscher cu str. Bălcescu si Diaconu Coresi, iar strada Sforii este o emblemă turistică a orașului) și au importanță utilitară (sunt folosite de copii și tineri pentru accesul la liceele din zonă și la grădinițe și de turiști pentru a ajunge la obiectivele turistice)

INTRODUCEREA TURNURILOR ȘI BASTIOANELOR CETĂȚII BRAȘOVULUI ÎN CIRCUITUL PUBLIC

Consiliul Local Brașov a adoptat Hotărârea nr. 743/20.09.2022 prin care se aprobă parteneriatul dintre Municipiul Brașov și Fundația Monumentelor Istorice pentru reabilitarea turnurilor și bastioanelor Cetății Brașovului  și reintroducerea lor în circuitul public.
Fundația va invita operatorii culturali, organizatorii de evenimente și programe culturale, educative și de divertisment și operatorii turistici să propună programe, evenimente și activități care să fie găzduite în turnuri și bastioane.
Acestea vor fi incluse în CALENDARUL CULTURAL anual al Cetății Brașovului.

MARCAREA  MONUMENTELOR ISTORICE

FMI Brașov a încheiat un Contract de parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură Brașov pentru actualizarea și instalarea plachetelor de marcare a monumentelor istorice în Municipiul Brașov.
Fundația în colaborare cu Direcția Județeană pentru Cultură asigură suportul tehnic, care constă în: verificarea conținutului datelor înscrise pe plăcuțe, compararea datelor cu Lista Monumentelor Istorice în varianta actualizată, completarea informațiilor pentru monumentele care nu au încă plăcuțe de marcare, pregătirea conținutului de informații pentru plachetele dedicate monumentelor istorice din circuitul  turistic (turnuri, bastioane, clădiri publice, lăcașuri de cult etc.).

În anul 2022 Fundația colaborează cu Primăria Brașov pentru amplasarea plăcii comemorative pentru naturalistul, muzeologul, antropologul și arheologul Friedrich Bayern, care s-a născut și a locuit în Brașov, pe str. Poarta Schei nr. 11.

CONTRIBUȚII
În anul 2022 reprezentanții FMI Brașov au participat la:
 • Analiza Studiilor de fundamentare  (patrimoniu, cartiere și condiții de locuit, conservarea peisajului natural, amenajarea teritoriului) pentru Planul Urbanistic General al Brașovului
 • Consultarea publică privind noul Cod al Patrimoniului, care va include întreaga legislație legată de protejarea și conservarea patrimoniului (mai 2022)

COLABORĂRI
 • FMI Brașov colaborează cu Fundația Monumentelor Bihor din Oradea, care are o experiență 17 ani în reabilitarea anvelopelor clădirilor și în alte proiecte de protejare și promovare a patrimoniului
 • FMI a început colaborarea cu Primăria Timișoara - Compartimentul Patrimoniu, printr-un schimb de experiență privind procedurile de aplicare a Legii 166/2016 privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor
   
Înapoi la cuprins