ECHIPA ȘI COLABORATORII - Fundația Monumentelor Istorice Brașov

Du-te la conținut
DESPRE NOI
Fundația Monumentelor Istorice Brașov (FMI Brașov) este organizație neguvernamentală, având ca fondator unic Municipiul Brașov, prin hotărârea Consiliului Local Brașov nr. 136/2020.
Fundația este condusă de Consiliul Director, format din 3 membri ai Consiliului Local Brașov, care sunt membrii fondatori, conform statutului organizației.
Echipa executivă este formată din directorul executiv și asistent director, care asigură activitatea curentă a organizației și derulează activitățile, programele și inițiativele pentru protejarea, conservarea și promovarea patrimoniului, conform statutului organizației. Echipa executivă colaborează în activitatea curentă cu reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor cu responsabilități și expertiză în domeniul patrimoniului.
Fundația Monumentelor Istorice Brașov colaborează cu următoarele instituții și organizații:
 
 • Primăria Municipiului Brașov (Direcția arhitect șef, Direcția Juridică și Administrare publică locală, Direcția Tehnică și Direcția Economică)
 • Direcția Județeană pentru Cultură Brașov (colaborare în Comisia de coordonare a Programului multianual de reabilitare a anvelopelor clădirilor și Acord de parteneriat pentru revizuirea, actualizarea și instalarea plachetelor de marcare a clădirilor monument istoric)
 • Comunitatea Evanghelică CA - Biserica Neagră,  Departamentul pentru patrimoniu (consultări periodice privind starea clădirilor din Centrul istoric și colaborări în consultările publice privind Planul Urbanistic General și Codul Patrimoniului)
 • Ordinul Arhitecților-Filiala Brașov-Covasna-Harghita
 • Grup de arhitecți consultanți pe probleme de patrimoniu (invitați în Comisia de Coordonare a Programului multianual de reabilitare a anvelopelor)
 • Experți în patrimoniu: studii istorice, studii parament, studii geologice, experți tehnici
 • Poliția Locală (Biroul disciplina în construcții cu care colaborează pentru monitorizarea stării clădirilor din Cetatea Brașovului  și Biroul ordine și liniște publică cu care colaborează  pentru aplicarea sancțiunilor în cazurile de vandalizare a clădirilor istorice)
 • Asociații culturale locale și artiști locali, artiști graffiti
 • Muzee (Muzeul Civilizației Urbane, Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie, etc)
 • Asociații ale agenților economici
 • Meșteșugari locali
 • Ghizi turistici și organizații cu profil turistic
 • Firme de salubritate (campanii de informare și acțiuni educative pentru colectare și reciclare)
 • Organizațiile societății civile ce activează în domeniul cultural, de mediu, civic
                         
Înapoi la cuprins