INTERVENȚII - Fundația Monumentelor Istorice Brașov

Du-te la conținut
REABILITAREA ANVELOPELOR CLĂDIRILOR
ÎNTÂLNIRI CU PROPRIETARII
Proprietarii  care doresc să reabiliteze anvelopa clădirii pot contacta FMI Brașov prin telefon sau e-mail la datele de contact.
Echipa fundației se va întâlni cu proprietarii la imobilul care urmează să fie reabilitat, prezintă procedurile de urmat pentru realizarea intervenției, răspunde întrebărilor proprietarilor și pregătește împreună cu ei pașii următori pentru începerea intervenției.
În anul 2022 echipa fundației a participat la 36 întâlniri cu proprietarii.

PACHETUL INFO/MATERIALE
Fundația pune la dispoziția celor interesați un pachet de informații și materiale pentru reabilitarea anvelopelor clădirilor. Pachetul de informații/materiale poate fi predat în format fizic la întâlnirile cu proprietarii, trimis pe e-mail sau descărcat de pe site aici (descărcare pachet INFO/Materiale format .PDF si .DOC).

ASISTENȚĂ PENTRU INTERVENȚII
Proprietarilor care doresc să reabiliteze anvelopele clădirilor în care locuiesc, Fundația le oferă asistență tehnică pentru:
 • autorizarea intervențiilor aici
 • documente standard pentru execuția lucrărilor aici (contract de execuție și deviz lucrări)
 • pregătirea și înregistrarea dosarelor de finanțare a intervențiilor aici (descărcare listă acte dosar finanțare)
 • monitorizarea lucrărilor de intervenție
 • raportarea deconturilor pe parcursul lucrărilor aici (descărcare model decont)
 • recepția lucrărilor de reabilitare a anvelopelor aici (descărcare proces verbal recepție ISC)

ASISTENȚĂ PENTRU SOLICITAREA FINANȚĂRII
Fundația oferă asistență proprietarilor astfel:
 • Prezintă propunerea de finanțare în Comisia de coordonare a Programului multianual de reabilitare a fațadelor
 • Verifică dosarul de finanțare înainte de depunerea la Primărie aici (descărcare listă acte dosar finanțare)
 • Urmărește procedura din Consiliul Local privind aprobarea finanțării
 • Informează proprietarii privind încheierea contractelor de finanțare

ASISTENȚĂ PENTRU SOLICITAREA SCUTIRII DE IMPOZIT
Fundația oferă asistență proprietarilor care solicită scutirea de impozit după finalizarea intervenției, astfel:
Transmite pachetul de informații pentru depunerea solicitării de scutire de impozit aici (descărcare cerere tip și model Anexa 10-HCL)

Dosarul pentru scutirea de impozit conține următoarele documente:
 • Cererea tip
 • Avizul tehnic prealabil al arhitectului șef / Autorizația de construcție (după caz (copie)
 • Procesul verbal de recepție (copie)
 • Act de identitate al proprietarului (copie)

Proprietarul depune la Direcția Fiscală Brașov.
Direcția Fiscală emite Decizia de scutire de la plata impozitului, în baza Hotărârii Consiliului Local prin care se aprobă bugetul local al municipiului Brașov.
Scutirea de impozit se aplică pe o perioadă de 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului următor celui în care a avut loc intervenția.

Înapoi la cuprins