DECONTURI LUCRĂRI - Fundația Monumentelor Istorice Brașov

Du-te la conținut
Decontarea lucrărilor de intervenție se face pe parcursul execuției, pe bază de situații de lucrări emise de firma de construcții.
Situația de lucrări conține:
  • Factura pentru lucrări pe perioada anterioară,
  • Detaliu de costuri pentru manoperă și materiale
  • Opis documente fiscale      
  • Documente fiscale (facturi, bonuri, chitanțe) în copie
Fundația verifică sumele solicitate și corelarea cu suma din Contractul de finanțare
Proprietarul depune apoi la Primăria Brașov documentația de decont aici (cerere decont și Opis documente fiscale)
Primăria plătește suma aprobată în contul lucrării de intervenție comunicat de proprietar
Înapoi la cuprins