SCUTIRE DE IMPOZIT - Fundația Monumentelor Istorice Brașov

Du-te la conținut
FACILITĂȚI FISCALE - SCUTIREA DE IMPOZIT
După recepția la terminarea lucrărilor, proprietarul poate beneficia de scutirea de impozit pe clădire pentru 5 ani.
Proprietarul depune la Direcția Fiscală Brașov dosarul pentru scutirea de impozit, care conține următoarele documente: (descărcare cerere tip și model Anexa 10-HCL)
  • Cererea tip
  • Avizul tehnic prealabil al arhitectului șef / Autorizația de construcție (după caz (copie)
  • Procesul verbal de recepție (copie)
  • Act de identitate al proprietarului (copie)
Direcția Fiscală emite Decizia de scutire de la plata impozitului, în baza Hotărârii Consiliului Local prin care se aprobă bugetul local al municipiului Brașov.
Scutirea de impozit se aplică pe o perioadă de 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului următor celui în care a avut loc intervenția.
Înapoi la cuprins