AUTORIZARE - DOCUMENTE TIPIZATE - Fundația Monumentelor Istorice Brașov

Du-te la conținut
DACĂ NU SE FAC MODIFICĂRI LA ANVELOPĂ, sunt necesare:
 • Acordul scris al Direcției Județene pentru Cultură Brașov
 • Avizul tehnic prealabil al arhitectului șef emis de Primăria Brașov

PASUL 1 – ACORDUL SCRIS emis de Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, pentru care se depun următoarele documente:
 1. Cerere tip (atasat, pe pag 2 sunt bifate documentele de atasat la dosar)
 2. Memoriu de arhitectura
 3. Planșe cu situaţia existentă
 4. Planșe cu situaţia propusă
 5. Documentare foto (cu situația actuală)
 6. Plan de incadrare in zona
 7. Extras de Carte Funciară (copie)
 8. Carte de identitate a celui care face solicitarea (copie)
Dosarul se depune in 2 exemplare originale, din care unul se intoarce la beneficiar cu plansele semnate de neschimbare

PASUL 2 - AVIZUL TEHNIC  PREALABIL AL ARHITECTULUI ȘEF emis de Primăria Brașov, pentru care se depun următoarele documente:
 1. Cerere de emitere a avizul tehnic prealabil al arhitectului șef (atașat)
 2. Nota tehnică de constatare (completată de expert tehnic, copie)
 3. Acordul pentru lucrări emis de Direcția Județeană pentru Cultură Brașov (copie)
 4. Memoriu de arhitectura (copie)
 5. Planșe cu situaţia existentă (copie)
 6. Planșe cu situaţia propusă (copie)
 7. Documentare foto (cu situația actuală) (copie)
 8. Plan de incadrare in zona (copie)
 9. Extras de Carte Funciară (copie)
 10. Deviz lucrări (lucrări, materiale, manoperă, organizare de șantier, ocuparea domeniului public, etc) (copie)
Dosarul se depune in 2 exemplare, din care unul se intoarce la beneficiar

Dacă SE FAC MODIFICĂRI LA ANVELOPĂ sunt necesare:
 • Avizul Direcției Județene pentru Cultură Brașov
 • Autorizație de construcție emisă de Primăria Brașov

PASUL 1 – AVIZUL PENTRU LUCRĂRI emis de Direcția Județeană pentru Cultură Brașov depunînd următoarele documente:
 1. Cerere tip (atasat)
 2. Certificat de urbanism (copie)
 3. Documentație DTAC
 4. Extras de Carte Funciară (copie)
 5. Carte de identitate a celui care face solicitarea (copie)
Dosarul se depune in 2 exemplare originale, din care unul se intoarce la beneficiar cu plansele semnate de neschimbare

PASUL 2 – AUTORIZAȚIA DE CONSTRUCȚIE pentru executarea lucrărilor de intervenție este emisă de Primăria Brașov în regim de urgență, în cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării, cu scutire de taxă
Se depun următoarele documente:
 1. Cerere de emitere a Autorizației de construcţie
 2. Nota tehnică de constatare (completată de expert tehnic, copie)
 3. Expertiză tehnică (după caz)
 4. Avizul pentru lucrări emis de Direcția Județeană pentru Cultură Brașov (copie)
 5. Documentație tehnică (DTAC) (memoria tehnic, planșe cu situaţia actuală și situaţia propusă, documentare foto, releveu după caz, pla de încadrare în zona etc)
 6. Studii solicitate prin Certificatul de urbanism sau expertiza tehnică
 7. Extras de Carte Funciară
 8. Deviz lucrări (lucrări, materiale, manoperă, organizare de șantier, ocuparea domeniului public, etc) (copie)
Dosarul se depune in 2 exemplare, din care unul se intoarce la beneficiar

Înapoi la cuprins